Garážové brány

Na systéme zatvárania garáží sa v dnešnej dobe kladie čoraz väčší dôraz. Hľavná je bezpečnosť majetku. Preto by mali byť garážové brány odolné proti vlámaniu, estetické, zosúladené s architektúrou objektu, dlhú životnosť, odolávať klimatickým vplyvom, mali by mať relatívne jednoduchú konštrukciu, ktorá vylučuje časté poruchy, mali by sa dať ľahko montovať a prispôsobiť pôvodným, ale aj novým stavebným otvorom. Takéto kritériá spĺňajú rolovacie brány, ktoré Vám ponúka firma Thermolux spol. s r.o.

Všetky diely sú vyrobené z kvalitných materiálov a garantujú dlhú životnosť a funkčnosť brány.

Lamela je vyrobená z hliníka, plnená polyuretánom. Svojím jednoduchým a estetickým vzhľadom je rolovacia brána vhodná do každého typu garáže. Technické riešenie nezaberá vo vnútri garáže takmer nijaký priestor. Dodáva sa s navíjacím bubnom s valcovaného hliníkového plechu alebo bez navíjacieho bubna. Vodiace lišty sú zhotovené z extrudovaného hliníkového profilu.

 

Montáž rolovacích brán je podobná montáži vonkajších roliet. Hliníkové profily sa navíjajú vertikálne a priestorovo sa ukladajú priamo za bubnom.

Rolovacie brány sa dodávajú len s elektrickým pohonom. Univerzálny motor, ktorá je dodaná na želanie, umožňuje pri výpadku elektriny ovládanie brány núdzovou kľukou. Môžu byť ovládané bezdrôtovým vysielačom, spínačom na kľúč alebo spínačom tlačítkovým.Profily garážových brán

Lamela je vyrobená z hliníka, plnená polyuretanovou penou.

Výhľad a ventilácia

Výhľad a ventilácia môžu byť integrované skoro do všetkých garážových brán. Takto sa zabezpečuje presvietenie a ventilácia garáží aj keď sú zatvorené.© 2007 Thermolux s.r.o. created by epix technology